ปิดป้ายนี้

แบบสอบถาม

Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับโอน-ย้าย/สมัครงาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง วันที่ 2018-02-09
ประกาศ ผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และเตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วันที่ 2018-02-05
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง วันที่ 2018-01-22
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกกรรม วันที่ 2018-01-12
ประกาศ ผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม วันที่ 2018-01-05

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนผู้เข้าชม