ศูนย์อนามัยที่ 5 พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ อาคารหลังใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5

ศูนย์อนามัยที่ 5 พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ อาคารหลังใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5

เปิดให้บริการแล้ว อาคารหลังใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี พบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่มากประสบการณ์ การบริการที่เป็นมิตรและเครื่องมือที่ทันสมัย ห้องให้การบริการ ห้องพิเศษ สะอาด กว้างขวางพร้อมต้อนรับผู้ป่วยแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันที่ 03/10/2559 ถึง