รองอธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

รองอธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยคณะนิเทศงานจากกรมอนามัย และเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

วันที่ 02/06/2560 ถึง 02/06/2560