อบรมฟื้นฟูมีสนมแม่

อบรมฟื้นฟูมีสนมแม่

งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดอบรมฟื้นฟูมีสนมแม่ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องราชาวดี ศูนนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 12/06/2560 ถึง 12/06/2560