อบรมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว

อบรมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว

งานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดอบรมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว ให้กับแกนนำนักเรียน และครูผู้รับผิดชอบเรื่องวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 19/06/2560 ถึง 20/06/2560