อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 1/60

อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 1/60

ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 12/07/2560 ถึง 14/07/2560