ซ้อมแผนอัคคีภัย

ซ้อมแผนอัคคีภัย

ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 04/07/2560 ถึง 04/07/2560