ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม Health Leader

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม Health Leader

ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ในโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในชุมชน ( Health Leader) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 17/07/2560 ถึง 17/07/2560