สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเยี่ยมสำรวจระบบคุณภาพ HA

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเยี่ยมสำรวจระบบคุณภาพ HA

ศูนย์อนามัยที่ 5 ยินดีต้อนรับ นพ.ปิยะ ปิยะวรรณศิริกุล และ อ.นันธิดา พันธุศาสตร์ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อเข้าเยี่ยมสำรวจระบบคุณภาพ HA ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5

วันที่ 21/07/2560 ถึง 21/07/2560