สโมสรไลออนส์ขวัญเมือง มอบของขวัญวันแม่

สโมสรไลออนส์ขวัญเมือง มอบของขวัญวันแม่

สโมสรไลออนส์ขวัญเมืองราชบุรี ดำเนินกิจกรรม "สายใยรักจากแม่สู่ลูก" โดยมอบของขวัญให้กับมารดาที่มาคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 16/08/2560 ถึง 16/08/2560