ประชุมจัดงานวิ่งรำลึก 104 ปี สโมสรเสือป่าราชบุรี

ประชุมจัดงานวิ่งรำลึก 104 ปี สโมสรเสือป่าราชบุรี

คณะกรรมการจัดงานวิ่งรำลึก 104 ปี สโมสรเสือป่าราชบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวิ่งรำลึก 104 ปี สโมสรเสือป่าราชบุรี เพื่อระดมทุนสำหรับบูรณะอาคารสโมสรเสือป่า และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของสโมสรเสือป่าราชบุรี ณ อาคารสโมสรเสือป่า ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 07/09/2560 ถึง 07/09/2560