วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (20 ต.ค.)ทางทันตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ให้บริการทันตกรรม ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ฟรี และมีการแจกแปรงสีฟัน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับทันตสาธารณสุข พร้อมวิธีการรักษาดูแลฟันต่าง ๆ มีผู้มารับบริการเป็นจำนานมาก ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.30 น.

วันที่ 20/10/2560 ถึง 20/10/2560