พิธีบำเพ็ญกุศลครบ 48 ปี ศูนย์อนามัยที่ 5

พิธีบำเพ็ญกุศลครบ 48 ปี ศูนย์อนามัยที่ 5

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำโดย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ และข้าราชการบำนาญของศูนย์ฯ ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบ 4 รอบ (48 ปี) ในการก่อตั้งศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 21/11/2560 ถึง 21/11/2560