วันพยาบาลแห่งชาติ / ห้องประชุม สสจ.ราชบุรี

วันพยาบาลแห่งชาติ / ห้องประชุม สสจ.ราชบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดพิธีทำบุญ ถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

วันที่ 28/11/2560 ถึง 28/11/2560