ทำบุญอาคารและสงกรานต์เด็กเล็ก

ทำบุญอาคารและสงกรานต์เด็กเล็ก

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดพิธิทำบุญอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ และพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ เด็ก ๆ ในศูนย์ฯ และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 09/04/2561 ถึง 09/04/2561