ประชุมเก็บข้อมูลวัยทำงาน อายุ 15-59 ปี

ประชุมเก็บข้อมูลวัยทำงาน อายุ 15-59 ปี

งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเก็บข้อมูลวัยทำงาน อายุ 15-59 ปี ณ จังหวัดราชบุรี โครงการคนไทยวัยทำงานยุค 4.0 หุ่นดี สุขภาพดี พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (มีผู้เข้าประชุมจำนวน 35 คน)

วันที่ 30/04/2561 ถึง 30/04/2561