ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประเมินผลปฏิบัติราชการ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประเมินผลปฏิบัติราชการ

คณะกรรมการ PMS กรมอนามัย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 30 คน)

วันที่ 02/05/2561 ถึง 02/05/2561