อบรมผู้ตรวจสอบกลิ่นรบกวน

อบรมผู้ตรวจสอบกลิ่นรบกวน

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดการเหตุรำคาญด้านตรวจสอบกลิ่นรบกวน ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน)

วันที่ 03/05/2561 ถึง 04/05/2561