อบรม Mobile Application

อบรม Mobile Application

ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Mobile Appication ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน)

วันที่ 07/05/2561 ถึง 11/05/2561