นำเสนอนวัตกรรม Manifest

นำเสนอนวัตกรรม Manifest

นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรม "ระบบควบคุม กำกับการขนส่งและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest)" โดย ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นทีมประเมิน (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน)

วันที่ 05/06/2561 ถึง 05/06/2561