ประชุมพัฒนาคุณภาพในระบบ HA

ประชุมพัฒนาคุณภาพในระบบ HA

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาคุณภาพในระบบ HA สถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) สรพ. ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 80 คน)

วันที่ 13/09/2561 ถึง 14/09/2561