อบรมแกนนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

อบรมแกนนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

HPC5 Strong Fitness ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร และใช้สถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการออกกำลังกายสำหรับข้าราชการแกนนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

วันที่ 19/09/2561 ถึง 19/09/2561