ประชุม BBL รุ่นที่ 2

ประชุม BBL รุ่นที่ 2

งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนพ่อแม่ ตามหลักการพัฒนาสมอง : BBL” รุ่นที่ 2 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 110 คน)

วันที่ 08/10/2561 ถึง 09/10/2561