อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 2/2561

อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 2/2561

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 2/2561 ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน)

วันที่ 07/08/2561 ถึง 09/08/2561