วันแม่แห่งชาติ "อิ่มอก อุ่นใจ"2561

 วันแม่แห่งชาติ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ "อิ่มอก อุ่นใจ" ณ ห้องประชุมราชาวดี

วันที่ 09/08/2561 ถึง 09/08/2561