ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านมาตรฐาน HA โดยได้รับเกียรติจาก อ.สมศักดิ์ ตรงกมลธรรม QLN จังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม และชี้แจงหลักการดำเนินงาน ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 40 คน)

วันที่ 10/08/2561 ถึง 10/08/2561