ปิดป้ายนี้

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานปัจจุบัน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วันที่ 2017-04-11
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย และพนักงานบริการ วันที่ 2017-03-14
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา วันที่ 2017-03-08
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย วันที่ 2017-02-24
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย วันที่ 2017-01-31
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วันที่ 2016-12-13
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วันที่ 2016-11-10

ประกาศรับสมัครงานที่ผ่านมา

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วันที่ 2017-04-11
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ วันที่ 2017-04-11
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ วันที่ 2017-04-04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วันที่ 2017-04-04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและนักเทคนิคการแพทย์ วันที่ 2017-03-28
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย และพนักงานบริการ วันที่ 2017-03-14
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา วันที่ 2017-03-08
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วันที่ 2017-03-07
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย วันที่ 2017-02-24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย วันที่ 2017-02-21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย วันที่ 2017-02-16
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย วันที่ 2017-01-31
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร วันที่ 2017-01-04
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วันที่ 2016-12-13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วันที่ 2016-12-06
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ วันที่ 2016-11-29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วันที่ 2016-11-29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และแพทย์แผนไทย วันที่ 2016-11-23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ วันที่ 2016-11-18
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ วันที่ 2016-11-14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ และทักษะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ วันที่ 2016-11-09
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วันที่ 2016-11-04
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ วันที่ 2016-10-25
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานเปล วันที่ 2016-10-07
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วันที่ 2016-09-28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วันที่ 2016-09-21
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล วันที่ 2016-09-07
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วันที่ 2016-09-02
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา วันที่ 2016-08-26
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ วันที่ 2016-08-04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 วันที่ 2016-08-01
ประรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ วันที่ 2016-07-28
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ วันที่ 2016-07-11
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่ 2016-07-07
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา วันที่ 2016-06-30
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วันที่ 2016-06-30
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วันที่ 2016-06-16
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วันที่ 2016-06-16
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ วันที่ 2016-06-02
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 2016-05-26
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วันที่ 2016-05-02
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ วันที่ 2016-04-29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วันที่ 2016-04-28
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วันที่ 2016-04-25
รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วันที่ 2016-04-11
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5) วันที่ 2016-03-24
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เภสัชกร วันที่ 2016-03-06
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการคัดเลือก สถานที่คัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) วันที่ 2016-03-06
ศูนย์อนามัยที่ 5 (ราชบุรี) รับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา วันที่ 2016-02-16
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วันที่ 2016-02-05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร วันที่ 2016-02-02
รับสมัครบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เภสัชกร วันที่ 2016-01-18
ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วันที่ 2015-12-16
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร ครั้งที่ 2 วันที่ 2015-11-24
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย วันที่ 2015-11-20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย วันที่ 2015-11-16
ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย วันที่ 2015-11-10
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เภสัชกร วันที่ 2015-11-10
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย วันที่ 2015-10-22
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร (รายเดือน) วันที่ 2015-10-20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 2015-10-02