ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส3 เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

วันที่ 01/08/2560