ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2

วันที่ 07/08/2560