ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 และผู้มีสิทธิการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

วันที่ 18/08/2560