ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถอทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 19/09/2560