การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และการรื้อถอนอาคารหลังเก่า ศูนย์อนามัยที่ 5

วันที่ 22/03/2561