ปิดป้ายนี้

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา

วันที่ 30/06/2559