บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 07/07/2559