× แจ้งปิดระบบ!
ระบบเว็บไซต์ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จะปิดให้บริการ  เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศูนย์ฯ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ในเวลา 11.00 น. - 14.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ราคากลางในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด CASSETTE TYPE 4 ทิศทาง ขนาด 3600 BTU จำนวน 2 เครื่อง

วันที่ 19/08/2559