× แจ้งปิดระบบ!
ระบบเว็บไซต์ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จะปิดให้บริการ  เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศูนย์ฯ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ในเวลา 11.00 น. - 14.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดจ้างดำเนินการเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์ระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น กับอาคารอำนวยการ

วันที่ 15/09/2559