ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดจ้างดำเนินการเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์ระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น กับอาคารอำนวยการ

วันที่ 15/09/2559