× แจ้งปิดระบบ!
ระบบเว็บไซต์ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จะปิดให้บริการ  เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศูนย์ฯ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ในเวลา 11.00 น. - 14.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูกและการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 2 เครื่อง

วันที่ 28/09/2559