จ้างเหมาติดฟิล์มกันความร้อนและสติ๊กเกอร์ฝ้าขาว ชั้น 1,2 อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด ทันตกรรม ผู้ป่วยใน 4 ชั้น

วันที่ 21/11/2559