ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และแพทย์แผนไทย

วันที่ 23/11/2559