ส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ

วันที่ 27/02/2560

camdang

   กรมอนามัย เน้นย้ำ ส่งเสริมให้มีลูกเมื่อพร้อม ก่อนท้องต้องเสริมธาตุเหล็ก โฟลิก ช่วยทุกการเกิดมีคุณภาพ       

        กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำส่งเสริมคู่สมรสมีลูกเมื่อพร้อม ทั้งครอบครัว สุขภาพกายและใจ ตามนโยบายการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตคุณภาพ ที่ ครม.เห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เน้นย้ำ หญิงวัยเจริญพันธุ์กินธาตุเหล็กและโฟลิก ก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย 12 สัปดาห์ ช่วยบำรุงสุขภาพมารดา ส่งผลให้คลอดอย่างปลอดภัยทั้งแม่และลูก ลดความเสี่ยงพิการแต่กำเนิด ช่วยทุกการเกิดมีคุณภาพ

 

         นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ตามนโยบายการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตคุณภาพ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 สิ่งที่คู่สมรสควรคำนึงถึงคือการตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงานและมีลูก โดยผู้ที่ต้องการมีลูกต้องมีความพร้อมทั้งด้านครอบครัว สุขภาพ กายใจ และได้รับข้อมูล ความรู้ คำแนะนำ ปรึกษา และบริการด้านสุขภาพ อาทิ การตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น ความดันโลหิต ระบบหัวใจ ระบบหายใจ การได้รับวัคซีน เช่น วัคซีนหัดเยอรมัน วัคซีนไวรัสตับอักเสบชนิดบี วัคซีนบาดทะยัก การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ตรวจหาน้ำตาลในปัสสาวะเพื่อค้นหาโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ อีกทั้งยังพบว่าหญิงวัยเจริญพันธุ์มีภาวะเลือดจางถึงร้อยละ 29 หากเกิดจากการขาดธาตุเหล็กและพบอาการซีด จะส่งผลให้ความสามารถในการเรียนรู้และประสิทธิภาพการทำงานลดลง อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ ในอนาคต เพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร คลอดก่อนกำหนด และทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย ถ้ามีภาวะโลหิตจาง อย่างรุนแรง จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของมารดาและทารก นอกจากนี้ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ได้รับโฟลิกไม่เพียงพอ อาจทำให้ทารกเสี่ยงพิการแต่กำเนิดได้

 

       ​ นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อไปว่า ช่วงอายุของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสำหรับการตั้งครรภ์คือ 20 - 34 ปี การเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพจึงสำคัญมาก ผู้ที่พร้อมและตั้งใจจะมีลูกควรกินธาตุเหล็กและโฟลิกสัปดาห์ละครั้ง ก่อนการตั้งครรภ์อย่างน้อย 12 สัปดาห์ เนื่องจากในช่วง 1 เดือนแรกของการตั้งครรภ์เป็นช่วงสำคัญของการพัฒนาสมองและระบบประสาท เป็นช่วงเวลาที่หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มักจะยังไม่ทราบว่าตั้งครรภ์ จึงควรเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกอย่างต่อเนื่องตลอดการตั้งครรภ์ เพื่อช่วยให้คลอดอย่างปลอดภัย ร่างกายครบ 32 ลดความเสี่ยงต่อการพิการแต่กำเนิด ช่วยให้ทุกการเกิดมีคุณภาพ มีพัฒนาการที่สมวัย เจริญเติบโตอย่างสูงดีสมส่วน เป็นพลเมืองไทยในยุค 4.0 ที่มีคุณภาพ

 

       “นอกจากนี้ หญิงที่ตั้งครรภ์ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ เน้นอาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก ได้แก่ ตับ เลือด เนื้อสัตว์ เนื้อแดงต่างๆ เครื่องในสัตว์ เป็นต้น โดยกินเนื้อสัตว์วันละ 8 ช้อนกินข้าว สำหรับแหล่งอาหารที่อุดมด้วยโฟลิก ได้แก่ ผักใบเขียวจำพวก คะน้า บรอคโคลี่ ดอกกะหล่ำ ผักตระกูลกะหล่ำ แตงกวา หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วฝักยาว ซึ่งควรกินผักวันละ 4 - 6 ทัพพี ควบคู่ผลไม้สด เช่น องุ่น สตรอเบอรี่ ส้ม ฝรั่งกิมจู มะม่วงเขียวเสวย และมะละกอสุก เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างธาตุเหล็กและโฟลิกที่ร่างกายต้องการ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด