× แจ้งปิดระบบ!
ระบบเว็บไซต์ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จะปิดให้บริการ  เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศูนย์ฯ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ในเวลา 11.00 น. - 14.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 5

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมทุรสาคร

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์