ปิดป้ายนี้

แบบสอบถาม

Loading...

ลิงค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับโอน-ย้าย/สมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 และผู้มีสิทธิการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วันที่ 2017-08-18
ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส3 วันที่ 2017-08-11
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 วันที่ 2017-08-07
ประกาศกรมอนามัย คัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ วันที่ 2017-08-02
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ วันที่ 2017-07-17

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนผู้เข้าชม