กระดานสนทนา กลับไปกระดานสนทนา
TopicID : 56   โดย : รพ.สต.บ้านท่าไม้แดง หมู่ที่ 03 (รพ.สต.บ้านท่าไม้แดง หมู่ที่ 03) วันที่ : 1 ก.ค. 2556, 08:40:08

วันที่ 1 ก.ค. 2556 ได้ส่งข้อมูลจากhosXP เข้าweb และข้อมูลสามารถส่งเข้าได้ แต่ตรวจสอบไม่มีข้อมูลจึงไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร ข้อมูลจึงจะขึ้นweb ได้สมบูรณ์เพราะคัดกรองข้อมูลเสร็จตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2556หากต้องการตอบกลับข้อความนี้กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อนนะครับ