กระดานสนทนา กลับไปกระดานสนทนา
TopicID : 86   โดย : รพ.พุนพิน (รพ.พุนพิน) วันที่ : 1 ก.พ. 2557, 12:25:50

เรียนผู้รับผิดชอบโครงการ

การ key ข้อมูล popdata_exam ผ่านโปรแกรม HOSxP ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละบุคคล ต้องมีข้อมูลการ key ทุกเดือนตามสมุดบันทึกหรือแต่ละบุคคล key แค่ครั้งเดียวแล้วนำส่งทุก 3 เดือน


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ : 2014-02-03 10:04:07

ตอบโดย : ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี(ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)  เมื่อ : 2014-02-03 10:04:07

ทุก 3 เดือน ต้องสรุปผลการตรวจฯจากสมุด  แล้ว key ผ่านโปรแกรม HOSxP  จึงส่ง  popdata_exam ออนไลน์เข้าโปรแกรม

หากต้องการตอบกลับข้อความนี้กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อนนะครับ