Topic : รายชื่อผู้สูงอายุพื้นที่ของ กลับหน้าเดิม  
  name / Click ที่ชื่อเพื่อดู Care Plan sex age เลขบัตร ปชช ADL TAI address
 1. หญิง
 2. ใจดี หญิง 81
 3. ้้่รีัีาืา้ร่ หญิง
 4. อารี ชาย 69 4