ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (ตจบ)
 
Untitled Document
Topic : ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
Download Manual
เยี่ยม อาจารย์ อมร นนทสุต เพื่อปรึกษาเรื่องตำบลบูรณาการโดยใช้ค่ากลาง - วันที่ 30 ส.ค. 60 ถึง 30 ส.ค. 60
กรมอนามัย ประกอบด้วย ผอ.ศูนย์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ไปเยี่ยม นพ.อมร นนทสุต และขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ก้าวต่อไปการดำเนินการตำบลบูรณาการโดยใช้ค่ากลาง ที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
** Link รายละเอียด
สัมนาวิชาการตำบลต้นแบบบูรณาการ - วันที่ 21 ส.ค. 60 ถึง 22 ส.ค. 60
กรมอนามัยได้จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การจากการดำเนินการตำบลต้นแบบบูรณาการทุกกลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางค่ากลาง ของ อาจารย์ นพ.อมร นนทสุต ที่ โรงแรม Asia Airport
** Link รายละเอียด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแบบประเมินโครงการตำบลบูรณการโดยใช้ค่ากลาง - วันที่ 26 เม.ย. 60 ถึง 28 เม.ย. 60
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำค่ากลาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ื่อสร้างแบบประเมินผลโครงการตำบลบูรณาการโดยใช้ค่ากลาง ที่โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่
** Link รายละเอียด
ประชุมเชิงปฏิบัติการตำบลบูรณาการโดยใช้ค่ากลาง - วันที่ 25 เม.ย. 60 ถึง 26 เม.ย. 60
ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้เชิญจังหวัดในเขต 6 มาประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบูรณาการในตำบลบูรณาการโดยใช้ค่ากลาง
** Link รายละเอียด
ระบบการสร้างสุขภาพในยุค 4.0 จะปฏิรูปอย่างไร - วันที่ 20 ม.ค. 60 ถึง 20 ม.ค. 60
บรรยายพิเศษ โดย นพ.อมร นนทสุต ที่ สะเมิงรีสอร์ต เชียงใหม่
** Link รายละเอียด
Work Shop การจัดการที่คาดหวังระดับจังหวัด - วันที่ 18 ม.ค. 60 ถึง 19 ม.ค. 60
สสจ.ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี และสมุทรสาคร ได้จัดประชุมเพื่อทำค่ากลางของแต่ละจังหวัด โดยใช้ศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นสถานที่ประชุม
** Link รายละเอียด
Workshop การอบรมครู ก.ภาคกลาง - วันที่ 7 พ.ย. 59 ถึง 9 พ.ย. 59
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับ Super Trainer ภาคกลาง (ศอ.4,5,6) จัดอบรม ครู ก.เรื่องตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และค่ากลาง ที่ รร.กรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
** Link รายละเอียด
Workshop การอบรมครู ก.ในเรื่องการจัดการค่ากลาง - วันที่ 20 ต.ค. 59 ถึง 20 ต.ค. 59
สำนักส่งเสริมสุขภาพ เชิญ super Trainer เพ่ื่อวางแผนในการจัดอบรมครู ก.ในเรื่องการจัดการค่ากลางในตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
** Link รายละเอียด

น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี Web Site เพื่อแจ้งข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Hea lth Promtion Center Region 5- Ratchaburi