วิชาการ
 
 
 
 
การจัดการสิ่งปฏิกูลตามแนวพระราชดำริ
 
 
 
   
   
  หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ http://hpc4.anamai.moph.go.th/toilet&waste/toilet.php