โรงเรียนผู้สูงอายุ

แผนการสอนหลักสูตร ไม่ล้มไม่ลืมไม่เศร้ากินข้าวอร่อย

     -แผนการสอน

     -ทันตฯ

     -สวล.ผอส

     -ออกกำลังกายผู้สูงอายุ

แผนการเรียนรู้

คู่มือวิทยากร

Slide การประชุม 2-3 มิ.ย. 59

     -หกล้ม

     -สมองเสื่อม

     - สุขภาพช่องปาก

        -คำถามชวนคิด

        -ช่องปากผู้สูงอายุ

        -การฝึกกล้ามเนื้อช่องปาก

     - สิทธิ์ผู้สูงอายุ

        -มรดกอลเวง

        -สิทธิของผู้อายุตามกฎหมาย (ฉ.กานต์)

สื่อการสอน

     -ความทรงจำของยายภา

     -Note of Care

     -EP3 บ้านปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

     -การปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

     -Elderly orange

     -นวัตกรรมการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

     -Liftware Spoon ช้อนสำหรับผู้ป่วยโรค'พาร์กินสัน'

     -บ้านหรรษา...บั้นปลายชีวิต

     -เพื่อผู้สูงวัย Dohiru

     -ผู้สูงอายุ 30 วินาที

     -สูงอายุอย่างมีคุณภาพ