ฐานข้อมูลสาธารณสุข

Menu

สถาณะการใช้น้ำมันปัจจุบันของปีงบประมาณ 2560

ทะเบียนรถ ใช้เงินงบประมาณ ใช้เงินบำรุง
2กส8197 กทม 36,973.47 30,583.41
กจ 6449 ราชบุรี 5,124.16 23,038.62
กฉ 487 ราชบุรี 791.00 7,903.28
กน 9349 ราชบุรี 0.00 4,256.66
นข 2236 ราชบุรี 48,790.00 15,159.19
นข 2890 ราชบุรี 18,680.00 86,201.45
นข 3698 ราชบุรี 49,400.00 21,452.30
ฮย.5753 64,145.00 8,997.80
ฮย.5754 45,880.00 17,721.89

ทั้งหมดใช้เงินงบประมาณ รวม  269,783.63
ทั้งหมดใช้เงินบำรุง รวม  215,314.60