ฐานข้อมูลสาธารณสุข

Menu

สถาณะการใช้น้ำมันปัจจุบันของปีงบประมาณ 2561

ทะเบียนรถ ใช้เงินงบประมาณ ใช้เงินบำรุง
2กส8197 กทม 45,524.28 44,969.64
กจ 6449 ราชบุรี 2,120.00 39,833.26
กฉ 487 ราชบุรี 730.00 9,816.76
กน 9349 ราชบุรี 0.00 6,174.90
กษ2072 นนท์บุรี 700.00 1,924.48
น 5016 กทม. 2,820.00 0.00
นข 2236 ราชบุรี 50,691.68 23,776.20
นข 2890 ราชบุรี 9,430.00 101,703.54
นข 3698 ราชบุรี 58,472.00 15,244.11
ฮย.5753 79,760.74 17,209.48
ฮย.5754 66,429.35 15,596.38

ทั้งหมดใช้เงินงบประมาณ รวม  316,678.05
ทั้งหมดใช้เงินบำรุง รวม  276,248.75