ฐานข้อมูลสาธารณสุข

Menu

สถาณะการใช้น้ำมันปัจจุบันของปีงบประมาณ 2562

ทะเบียนรถ ใช้เงินงบประมาณ ใช้เงินบำรุง
3,120.00 5,070.81
8กฆ1053 1,780.00 5,933.56
กจ 6449 ราชบุรี 5,400.00 16,154.45
กฉ 487 ราชบุรี 0.00 4,685.08
กน 9349 ราชบุรี 800.00 2,748.19
กษ2072 นนท์บุรี 7,420.00 6,679.45
นข 2236 ราชบุรี 28,751.00 7,091.33
นข 2890 ราชบุรี 12,110.00 24,851.84
นข 3698 ราชบุรี 17,584.00 9,230.45
ฮพ-7747 กทม. 12,760.00 4,345.26
ฮพ-7757 กทม. 12,290.00 3,685.65

ทั้งหมดใช้เงินงบประมาณ รวม  102,015.00
ทั้งหมดใช้เงินบำรุง รวม  90,476.07