หน้าหลัก เข้าระบบ
หน้าหลัก ศอ.5
##  การส่งเสริมสุขภาพ
###
##  อนามัยสิ่งแวดล้อม
###
##  ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
###
##  งาน R2R
###
##  งานวิจัย
###
##  ศูนย์วิจัย
###
##  กพร.
###
###
ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสาร PDF
   ประชาสัมพันธ์
กำหนดเสนอโครงร่างการวิจัย R2R และนวัตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
  ประจำปีงบประมาณ 2561
    กำหนดวันที่เสนอ ช่วงบ่าย (เวลา 13.30-16.30 น.)
  ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2561 
  ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
  ครั้งที่ 3 วันที่ 13 มีนาคม 2561
ส่งรายละเอียดตาม ตารางสำรวจรายชื่อโครงการวิจัย R2R และนวัตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
>>ดาวโหลดเอกสาร<<
กำหนดเสนอผลงานวิจัย R2R และนวัตกรรม ดังนี้
  ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี  ประมาณเดือน พฤษภาคม 2561
  ภาคกลาง:- ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเฃตเมือง จัดโดยศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี  ประมาณเดือน พฤษภาคม 2561
  กรมอนามัย:-  กำหนดงานวิชาการกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ 2561  ประมาณเดือน มิถุนายน 2561
เข้าระบบสมาชิกเพื่อ Log in ดาวโหลดเอกสาร
   >>Log in ศูนย์วิจัย<<
  เอกสารประกอบการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดิน
  แบบฟอร์มใช้สำหรับนักวิจัยและคณะกรรมการพัฒนาวิชาของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
  คำชี้แจงสำหรับนักวิจัย
  แบบฟอร์มสำหรับนักวิจัย
     
     
     
Copyright © 2015 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี